سوپاپ شیردوشی و یا رگلاتور شیردوش جهت تنظیم خلا دستگاه شیردوش؛
در دو نوع پلاستیکی و برنجی جهت دستگاه شیردوش سیار؛
کاهش و افزایش میزان ورود هوا توسط سرپیچ؛
فنر رگلاتور؛
در رگلاتور؛
گاهی به دلایلی، میزان خلا تولیدی در دستگاه شیردوش از حد مورد نظر کمتر و یا بیشتر می شود. در این حالت با نگاه به درجه خلا و با پیچاندن سوپاپ، می توان ورود و خروج هوا را کمتر یا بیشتر نمود.

توجه نمایید که سوپاپ و رگلاتور شیردوشی هم بعد از مدتی خراب می شود و فنر آن کیفیت سابق را نخواهد داشت. بنابراین در زمان کنترل سلامت دستگاه شیردوش عملکرد سوپاپ ها را نیز بررسی نمایید.
محصولات مرتبط