• شیردوش : ثابت ، سیار
لاینر کورکن پلاستیکی (کله قندی)؛
لاینر کورکن تفلون (دلاوالی)؛
قابل استفاده در انواع لاینر شیردوشی گاو؛
امکان استفاده در همه دستگاه های شیردوشی؛
جهت مسدود کردن لاینر در زمان دوشش پستان با سر پستان کور؛
گاهی به دلایل مختلف، یکی از لاینرها برای دوشش مورد استفاده قرار نمی گیرد. در این حالت برای مسدود کردن لاینر و جلوگیری از افت خلا در زمان دوشش (ورود هوا به واحد دوشنده)، از قطعه ای پلاستیکی و یا تفلون استفاده می شود که با بستن ورودی لاینر از این امر جبوگیری به عمل می آورد.

کورکن های دلاوالی (کورکن های تفلون) بسیار محکم و با دوام می باشد و در مقابل کورکن های پلاستیکی نازک و شکننده می باشند.
مدل دستگاه
شیردوش
ثابت ، سیار
دام
نوع دام
گاو
محصولات مرتبط