• شیردوش : ثابت
جهت شستشوی دستگاه شیردوش روندی؛
کمک به شستشوی شیشه رکوردر؛
افزایش شدت فشار آب در زمان سی آی پی یا شستشوی خط شیر و لوله ها؛
قطعات یدکی و لوازم جانبی؛
دیافراگم؛
دکمه رو؛
فنر رو؛
در آبی؛
آمپلی فایر قطعه ای است که در زمان شستشوی دستگاه شیردوش و شیشه رکوردر عمل می کند. به این صورت که آب وارد آمپلی فایر می شود و سپس هوا از طریق دکمه زیر آمپلی فایر وارد آن شده و یه این طریق شدت جریان آب بیشتر می شود. خلا موجود در خط شستشو آب را با فشار و شدت به دیواره شبشه رکوردر می کوبد و به این طریق فرایند شستشو بهتر انجام می شود.

کلید رکوردر قطعه ای است که اجازه می دهد هوا از طریق شیلنگ مخصوص وارد آمپلی فایر شود. در صورتیکه هر یک از کلید رکوردرها و یا آمپلی فایرها آسیب دیده باشند، شستشوی دستگاه شیردوش با ایراد مواجه خواهد شد.
مدل دستگاه
شیردوش
ثابت
دام
نوع دام
گاو
محصولات مرتبط