• شیردوش : ثابت ، سیار
از جنس پلی کربنات؛
مخصوص دستگاه شیردوش وست فالیا و لاینرهای دو تکه؛
جهت نصب بر روی لاینر کوتاه شیردوشی و شیلنگ کوتاه شیر؛
امکان مشاهده شیر دوشیده شده؛
آچار وک استپ جهت جایگذاری وک استپ؛

در برخی دستگاه های شیردوشی از لاینرهای دو تکه استفاده می شود. لاینرهای دو تکه در قسمت بالا توسط قطعه ای از جنس پلی کربنات به نام وک استپ به شیلنگی 16 یا 18 سانتی متری به نام شیلنگ کوتاه شیر متصل می شوند. 

دامداران و کارگران شیردوشی که از این لاینر دو تکه استفاده می کنند اعتقاد دارند می توانند از طریق این قطعه شفاف یا وک استپ، عبور شیر را مشاهده کنند.

مدل دستگاه
شیردوش
ثابت ، سیار
دام
نوع دام
گاو
محصولات مرتبط