favorite_border
مورد علاقه ها 0
کش گردن رنگی جهت گروه بندی گوسفند و بز در بهاربندهای مختلف و تفکیک دام ها در گله و مرتع؛
جایگذاری سریع بر روی گردن بره و میش؛
تشخیص سریع و بدون نیاز به تجهیزات کمکی پرهزینه جهت شناسایی دام؛
در 8 رنگ و امکان تمایز بالا و قابلیت تشخیص از راه دور؛
نشاندار کردن دام های حذفی و بیمارستانی؛
مقاومت نسبت به پارگی و فرسودگی؛
حفظ سلامت دام در مقایسه با نخ و طناب؛
در پهنای 3 سانتی متری؛
دامها در دامداری های صنعتی معمولا بر حسب میزان تولید و با توجه به متفاوت بودن جیره و خوراک مصرفی در بهاربند ها و یا سالن های متفاوتی نگهداری می شوند. از آنجاییکه دام ها در طول روز جهت امور مختلفی مانند تلقیح، شیردوشی، سم چینی و یا تشخیص آبستنی از سالن و آغل ها خارج می شوند و یا جهت چرا به مرتع برده می شوند، استفاده از شاخص های رنگی مانند کش و یا طناب یکی از سریع ترین راه ها برای شناسایی دام جهت قرار گرفتن در بهاربند صحیح می باشد.

با توجه به اینکه طناب به علت مقاومت بالا می تواند در شرایط خاصی منجر به خفه گی گوسفند گردد، استفاده از کش مقاوم یکی از راه های سریع و مناسب جهت رفع این نیاز می باشد.
در مقایسه با نصب طناب و یا نخ پرس که نیاز به مهار کامل دام و استفاده از حداقل دو نفر دارد، نصب کش بسیار آسان تر است و این کار به راحتی، توسط کارگر انجام می گردد.