شیردوش سیار مخصوص دوشیدن شتر؛
استحکام بالای بدنه و وزن کم نسبت به مدل های مشابه؛
موتور بدون روغن، روغنی و صدای بسیار کم؛
در دو مدل یک و دو واحده؛
با بیدون آلومینیوم و یا استیل؛
موتور 220 ولت و موتور بنزینی؛
استفاده از دستگاه شیردوش و مزایای آن برای دامدارانی که به صورت صنعتی پرورش شتر را انجام می دهند کاملا روشن و بدیهی است که در زیر به صورت خلاصه ذکر شده است:

مزایای ماشین شیردوشی:

- صرفه جویی در هزینه های کارگری
- کاهش وابستگی به کارگران ماهر دامداری
- سه تا چهار برابر سرعت بیشتر در دوشش نسبت به دوشش با دست
- افزایش تولید شیر
- افزایش کیفیت شیر
- کاهش استرس شتر ها در زمان دوشش به علت ایجاد شرایط یکنواخت دوشش

با این حال پرورش دهندگان سنتی و یا پرورش دهندگانی که به تازگی دام خریداری نموده اند و تعداد شتر آنها برای خرید دستگاه ثابت شیردوشی کافی نیست نیز می بایست از دستگاه شیردوشی استفاده نمایند. گرچه دوشیدن شتر با دست ممکن است از نظر اقتصادی در مقایسه با خرید دستگاه شیردوش سیار برای تعداد کم دام منطقی و توجیه پذیر باشد اما باید توجه داشت که با دوشش شتر توسط دستگاه علاوه بر پایه گذاری روش صحیح دامداری در گله، دام کمتر به بیماری های پستانی مبتلا شده و هزینه های اضافی ناشی از کم دوشی شتر و یا بروز ورم پستان ناشی از خطای کارگری سربار نخواهد شد.
دام
نوع دام
شتر
محصولات مرتبط