• جنس : لاستیکی
  • رنگ : مشکی
  • شیردوش : ثابت ، سیار
اولترا لاینر میلک رایت مخصوص دستگاههای شیردوشی ثابت و سیار؛
لاینر گاودوش بلند مخصوص دستگاه آلفالاوال، دلاوال، شیردوش های ایرانی، دستگاه دیری مستر، شیردوش ساک، بوماتیک و مدل دو تکه مخصوص دستگاه شیردوش وست فالیا سرج و طرح وستفالیا؛
تولید کشور انگلستان؛
دارای استاندارد 2500 بار دوشش؛
بدون لیز خوردگی و تماس مناسب و کامل لاینر با سرپستان ها؛
تخلیه کامل شیر از پستان گاو؛

راهنمای لاینر شیردوشی:

لاینرهای میلک رایت - اولترا لاینر انگلستان
اولترا لاینر میلک رایت مدل DL179U مخصوص دستگاه های شیردوشی ایرانی طرح روند، روند، آلفالاوال، طرح آلفالاوال، دستگاه های شیردوش سیار
اولترا لاینر میلک رایت مدل DL036Uمخصوص دستگاه های شیردوشی TF360 دلاوال
اولترا لاینر میلک رایت مدل DL008U مخصوص دستگاه های شیردوشی MC53 دلاوال
اولترا لاینر میلک رایت مدل WS220U مخصوص دستگاه های شیردوشی وست فالیا و گسترش، دستگاه های شیردوش سیار، دستگاه های با لاینر دو تکه
اولترا لاینر میلک رایت مدل DM916U مخصوص دستگاه های شیردوشی DAIRY MASTER دیری مستر
اولترا لاینر میلک رایت مدل SAC012U مخصوص دستگاه های شیردوشی SAC ساک
اولترا لاینر میلک رایت مدل BM1XU مخصوص دستگاه های شیردوشی BOUMATIC بوماتیک

لاینر کانیونگو - نیوزلند

لاینر کانی ونگو IW-220 مخصوص دستگاه های شیردوشی وست فالیا و گسترش، دستگاه های شیردوش سیار، دستگاه های با لاینر دو تکه

مدل ID-AL-1 مخصوص دستگاه های شیردوشی ایرانی طرح روند، روند، آلفالاوال، طرح آلفالاوال، دستگاه های شیردوش سیار


لاینرهای اسپجیاری - ایتالیا
لاینر اسپجیاری مدل 108L و 108M مخصوص دستگاه های شیردوشی ایرانی طرح روند، روند شیردوش، آلفالاوال، طرح آلفالاوال، دستگاه های شیردوش سیار
لاینر اسپجیاری مدل 0329 و 0531 مخصوص دستگاه های شیردوشی وست فالیا و گسترش، دستگاه های شیردوش سیار، دستگاه های شیردوش با لاینر دو تکه
لاینر اسپجیاری مدل 0325 مخصوص دستگاه های شیردوشی TF360 دلاوال
لاینر اسپجیاری مدل 0549 مخصوص دستگاه های شیردوشی MC53 دلاوال

لاینرهای ملاستی - ترکیه
لاینر ملاستی بلند مدل 3106 مخصوص دستگاه های شیردوشی ایرانی طرح روند، روند شیردوش، آلفالاوال، طرح آلفالاوال، دستگاه های سیار

لاینر ملاستی بلند مدل 3110 - وسط پهن مخصوص دستگاه های شیردوشی ترک کورتسان و طرح کورتسان

لاینر ملاستی کوتاه مخصوص دستگاه های وست فالیا و گسترش، دستگاه های شیردوش سیار، دستگاه های با لاینر دو تکه

لاینرهای ایرانی
لاینر میلکو مخصوص دستگاه های شیردوشی ایرانی طرح روند، روند شیردوش، آلفالاوال، طرح آلفالاوال، دستگاه های شیردوش سیار
لاینر بتا مخصوص دستگاه های شیردوشی وست فالیا و گسترش، دستگاه های شیردوش سیار، دستگاه های با لاینر دو تکه
لاینر بتا مخصوص دستگاه های شیردوشی SAC ساک

اهمیت لاینر شیردوشی
لاینر شیردوشی تنها قسمتی از دستگاه شیردوش است که در تماس مستقیم با بدن دام قرار میگیرد و در نتیجه کیفیت و ویژگی های لاینر تاثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد دوشش و سلامت دام دارد. بنابراین بسیار مهم است که بهترین نوع لاینر برای دوشش مورد استفاده قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که دوشش با لاینرهای قدیمی و فرسوده انجام نمی پذیرد.


لاینرها دارای تنوع زیادی می باشند و بر اساس قطر دهانه، طول، قطر بدنه، شکل، مواد سازنده و برخی موارد دیگر طبقه بندی میشوند.

چرا انتخاب لاینر خوب و تعویض آن بسیار مهم است؟
از آنجاییکه لاینر در طول مدت دوشش، 2.5 میلیون بار باز و بسته می شود، به سرعت تخریب و فرسوده می گردد. به صورت ظاهری، لاینر بعد از مدتی استفاده در قسمت دهانه و بدنه شل و سست می گردد که این امر سبب افزایش فشار بر روی پستان دام و افزایش لیزخوردگی لاینر و بروز عوارضی مانند ورم پستان و یا ایجاد فشار بر روی دستگاه شیردوشی میشود.
همچنین از آنجاییکه بعد از دوشش، لاینر در دماهای بالا و در معرض مواد شوینده شیمیایی قرار میگیرد، به علت تاثیر خورندگی این مواد، رابر شروع به تجزیه شدن می کند. شیر نیز به تنهایی بر روی لاینر اثر منفی میگذارد. چربی های شیر جذب دیواره لاینر می شوند و رسوبات مانند سنگ شیر بروی سطح آن تشکیل می شوند.

چرا لاینر ها می بایست تعویض شوند؟
2000 تا 3000 بار بعد از دوشش توسط یک لاینر لاستیکی یا از جنس رابر، درجاتی از قرمزی بر روی پوست سرپستانک ها مشاهده می گردد و آسیب به سرپستانک ها افزایش می یابد. سپس سرپستانک، مقاومت طبیعی اش را نسبت به باکتری ها و عوامل بیماری زا از دست می دهد که این امر سبب افزایش تعداد سلول های سوماتیکی ( SCC ) و افزایش ابتلا به ورم پستان میشود. بنابراین، برنامه منظم دایمی جهت تعویض لاینرهای لاستیکی (رابر) بعد از 2500 تا 3000 بار دوشش، سلامت گله و کیفیت شیر را افزایش می دهد.


با توجه به اینکه هر نوع دستگاه شیردوش دارای لاینر منحصر به خود می باشد، پیش از تهیه لاینر پیشنهاد میگردد با کارشناسان فروش در خصوص تعیین دقیق نوع لاینر مصرفی مشاوره ای انجام گیرد.

جنس
جنس
لاستیکی
رنگ
رنگ
مشکی
مدل دستگاه
شیردوش
ثابت ، سیار
محصولات مرتبط