favorite_border
مورد علاقه ها 0
جهت جلوگیری از مکیدن پستان در گوساله های تازه از شیر گرفته شده؛
قابل تنظیم توسط پیچ برای تنظیم سایز در داخل بینی گوساله؛
در دو نوع فلزی (محصول پاکستان) و پلاستیکی (محصول ایران)؛
در بعضی از گوساله های تازه از شیر گرفته شده، عادت مکیدن پستان همچنان وجود دارد که این موضوع باعث بروز مشکلات پرورشی و بهداشتی در این دسته از گوساله ها می گردد. لیس زدن، می تواند منجر به رشد نامناسب سرپستانک ها و بروز ورم پستان گردد.

مهارشیر خوار قطعه ای است که به بینی گوساله های مبتلا به این عادت بسته می شود. با اقدام گوساله به مکیدن پستان گوساله های دیگر، قسمت تیز مهار شیرخوار با ایجاد مزاحمت، سبب فرار گوساله های دیگر و ترک تدریجی این عادت می گردد. این عارضه بعد از شیرگیری و یا در بهاربندهای گروهی نگهداری گوساله ها مشاهده می شود.

باید توجه داشت که مهار شیرخوار تنها برای گوساله هایی استفاده می شود که دارای عادت لیسیدن و مکیدن پستان سایر گوساله ها باشند.
محصولات مرتبط