مورد علاقه ها 0

سطل شیر گوساله را در چه ارتفاعی نصب کنیم؟

سطل شیر گوساله در دو نوع می باشد:
  • سطل شیر مکانیسم دار که شیر به واسطه سر پستانک توسط گوساله مکیده می شود.
  • سطل آلومینیومی که دام به صورت مستقیم شیر را از داخل سطل می نوشد.

سطل آلومینیومی دارای دوام بیشتری است و نسبت به سطل پلاستیکی گوساله، حجم کمتری را اشغال میکند، راحت تر ضد عفونی می شود و قیمت کمتری دارد اما معمولا این مدل سطل شیر فاقد سرپستانک است و گوساله به صورت مستقیم شیر را از داخل سطل می نوشد.
نوع دیگر، سطل شیر با مکانیسم و سرپستانک است. این نوع سطل شیر که معمولا پلاستیکی است به دیوار یا درب باکس گوساله دانی آویزان می شود. در این حالت می بایست سطل شیردهی در ارتفاعی نصب شود که گوساله به راحتی بتواند پستانک را به دهان بگیرد و از طرف دیگر ناودان مری نیز به سرعت تشکیل شود.
سطل شیر را به گونه ای نصب کنید که سرپستانک هم ارتفاع زانوی شما - معادل 60 سانتی متر از سطح زمین - باشد. ارتفاع کمتر از این مقدار، گوساله را برای به دهان گرفتن سرپستانک و شیر خوردن به زحمت می اندازد و ارتفاع بیشتر نیز سبب می شود گوساله سرپستانک را به سمت پایین بکشد و باعث پاره گی آن شود. برای درک بهتر این موضوع، به فاصله سرپستان های گاو از زمین دقت کنید و همان حالت را برای گوساله شبیه سازی کنید. 
49
0
 
0
لینک کوتاه:
دیدگاه ها