favorite_border
مورد علاقه ها 0

نحوه دوشش بز با دستگاه سیار

فیلم زیر مربوط به یک مزرعه نیمه صنعتی پرورش بز می باشد. در این دامداری، دوشش بزها با دستگاه ثابت شیردوشی بز انجام می شود. در دامداری های با سایز کوچک تر این عملیات با بزدوش های سیار نیز امکان پذیر است.

توجه داشته باشید که لاینر بزدوش با لاینر گوسفندی و شیردوش گوسفندی متفاوت است و این دو قابل استفاده به جای یکدیگر نمی باشند.

614
1
 
3
دیدگاه ها