favorite_border
مورد علاقه ها 0

فریز برندینگ یا شماره زنی روی کپل گاو

همانطور که در این فیلم مشاهده می کنید می بایست در ابتدا موی دام را با دستگاه پشم چین کوتاه کرد و سپس اقدام به پلاک کوبی نمود.

پلاک مورد استفاده در این نوع شماه زنی، شماره فلزی کپل می باشد. 


برای مطالعه روش کار، لطفا این مطلب را مشاهده کنید.

410
1
 
1
دیدگاه ها