favorite_border
مورد علاقه ها 0

چه عواملى بر راندمان شيردوشى تاثير دارند؟

ورود دام به چال شيردوش :
آخورهاى انفرادى نصب شده بر روی فریم شیردوشی در دام سبک مانند گوسفند و بز، مى تواند به عنوان یک مشوق مدت زمان وارد شدن دام به چال را تا حدودی كاهش دهد. البته بايد توجه داشت كه آخورها بايد مجهز به درپوش باشند یا به گونه ای طراحی شوند تا دام ها در حين وارد شدن به چال از آخور دام هاى ديگر خوراك نخورند و مانع ورود ديگر دام ها به چال نشوند. باز كردن و بستن درب هاى ورودى و خروجى از داخل چال شيردوش در کاهش زمان ورود دام ها تاثير مى گذارد. ميتوان با درب هاى اتوماتيك (پنوماتيك يا هيدروليك) اين اتلاف وقت را تا حد قابل ملاحظه اى برطرف نمود.

شستشو و آماده سازى دام:
دام هاى كثيف به صورت ميانگين تا 16 ثانيه مدت زمان آماده سازى و به طور كلى تا 20 درصد راندمان دوشش را كاهش مى دهند. با شناسایی و رفع علت های کثیف شدن پستان، مانند بستر ضعیف و یا زهکشی نامناسب بهاربند، به راحتی میتوان از زمان کل شیردوشی کاست. 
هر چه پستان کثیف تر باشد کارگر می بایست وقت بیشتری را صرف شستن آن نماید. شستن بیشتر منجر به خیس تر شدن پستان می گردد. در نتیجه کارگر شیردوشی مجبور است وقت بیشتری را براى خشك کردن سرپستان ها اختصاص دهد. چرا كه اگر در حين نصب لاینرها سر پستان دام و یا خود پستان خيس باشد، در بلند مدت تاثير منفى بر سلامت پستان دام خواهد داشت.
بعد از شستشو و خشك شدن پستان دام پس از ورود دام به چال شيردوشي، ضد عفونى پيش از دوشش، رگ زدن و نصب خرچنگى مي تواند به سرعت انجام پذيرد. كوتاه كردن يا سوزاندن موهاى دور پستان دام باعث تميزى و نظافت بيشتر دام مى شود و باعث مى شود كه كارگر شيردوش مدت زمان زيادى را جهت شستشوى پستان گاو در چال صرف نكند.
هنگاميكه اولين دام وارد چال شيردوش مى شود، پرسنل شيردوشی بايد او را تا اولين جايگاه همراهى كند تا ديگر دام ها هم از او پيروى کنند و هر چه سريع تر در جايگاه خود مستقر شوند. شيردوش بايد به محض مستقر شدن اولين دام، شروع به انجام روش ها و عمليات شيردوشى كند چون تا واردشدن گاوها و پر شدن كامل چال مدت زمان زيادى از دست خواهد رفت. اگه طول چال شیردوشی زیاد است می توان بعد از مستقر شدن هر 5 راس یا هر 6 راس دام، عملیات آماده سازی را شروع نمود.

مدت زمان تنظيم خرچنگى يا نصب مجدد :
اتصال خرچنگى به مدل خرچنگى، وجود بازوهاى نگهدارنده، نوع شل و ميزان وزن خرچنگى بستگى دارد. نوع استقرار خرچنگى و شیلنگ شير هم در اين رابطه بى تاثير نيست. به طورى كه در سالن پارالل كه شیلنگ شير و شیلنگ دوقلو از بین پاهاى دام رد مى شود، مدت زمان اتصال واحد دوشنده معمولا كمتر از سالن های هرينگبون است.

زمان هاى تلف شده توسط كارگران شيردوش :
به زمان هايى اطلاق مى شود كه كارگر شيردوش، به كارهايى غير از نصب خرچنگى، آغشته کردن سرپستان ها به تيت گارد و ضدعفونی کننده و يا كارهاى غير مرتبط به عمليات شيردوشى مشغول باشد. كارهايى از قبيل صحبت با تلفن، شستن چكمه، دست ها، انبار كردن اجناس یا مانند آن در زمان هاى تلف شده محاسبه مى شوند. به كارگرها بايد آموزش داد تا اينگونه كارها را در زمانى انجام دهند كه بيكارند و مى توانند به كارهاى متفرقه بپردازند. در كل براى پايين آوردن زمان تلف شده توسط كارگران، بهتر است در كنار آموزش كارگران، تعداد واحدهاى دوشنده را نسبت به كارگر شيردوش افزايش داد.

زمان هاى صرف شده جهت خروج دام از شيردوشى :
مدت زمان خروج دام از چال شيردوش با به وجود آمدن فریم های پارالل تا حدودی كاهش يافته است. در هنگام ورود دام به راهروهاى برگشت، هرچه مقدار روشنايى بيش تر باشد دام راحت تر از سالن شيردوش خارج مى شود و فضاى اطراف شيردوش را خالى مى كند. بهتر است براى جدا كردن سالن انتظار دوشش و راهروهاى برگشت، از ديواره هايى استفاده شود كه دام ها در هنگام خروج با دام هاى موجود در انتظار برخورد نداشته باشند. چون دام ها به محض ديدن يكديگر با همديگر ارتباط برقرار مى كنند و مانع خروج بقيه دام ها مى شوند.

586
0
 
2
دیدگاه ها