favorite_border
مورد علاقه ها 0

دستگاه شیردوش چند واحدی مناسب دامداری شماست؟

تعداد بهاربندها، تعداد کارگران مورد نظر برای کار در سالن شیردوشی، روش آماده سازی پستان و میزان اتوماسیون استفاده شده در دستگاه شیردوش (جک دار یا بدون جک، شیشه دار یا مجهز به میلکومتر دیجیتال)، در تعیین تعداد واحد دوشنده مورد نیاز برای یک دامداری شیری تاثیرگذار می باشد.در نمودار بالا، هر منحنی بیانگر تعداد گاوی است که در هر ساعت توسط 1 تا 4 کارگر دوشیده می شود. توجه نمایید که نسبت ها بسته به تعداد واحد دوشنده (1 تا 16 واحد) متفاوت است. 

یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در انتخاب سایز دستگاه شیردوش، سرعت و نرخ افزایش گله است. اینکه گله با چه سرعتی افزایش ظرفیت خواهد داشت نیز به نوبه خود تحت تاثیر وسعت زمین و میزان دسترسی به منابع آب است. سیاست برخی دامداران افزایش سریع تر ظرفیت گله از طریق خرید دام می باشد. بنابراین بسیار ضروری است که بدانید در بازه زمانی مشخص چه تعداد دام خواهید داشت و ظرفیت نهایی دامداری شما چند راس گاو دوشاست. این موضوع نقش بسیار تعیین کننده ای در تعداد واحد دوشنده مورد نیاز خواهد داشت.

همانطور که میدانید انواع مختلفی از فریم دستگاه شیردوش وجود دارد. شیردوش هرینگ بون، فریم پارالل و شیردوش روتاری که هر یک دارای ظرفیت مختلفی برای دوشش دام در ساعت می باشند. در ادامه ظرفیت دستگاه شیردوش به صورت پارالل و هرینگ بون توضیح داده می شود.

در سالن شیردوشی پارالل و هرینگ بون، انتظار می رود هر واحد دوشنده حداقل 4 بار در ساعت عملیات دوشش را انجام دهد ( 4 راس گاو در ساعت به ازای هر واحد دوشنده، دوشیده شوند.)

در زیر روش محاسبه حداقل تعداد واحد دوشنده مورد نیاز برای این نوع از شیردوش ها آورده شده است.


تشخیص هر شیفت دوشش:

اگر دوشش 3 بار در روز انجام شود و هر بار شستشو 1 ساعت طول بکشد، در این حالت 

24 - 3 = 21 ساعت

21 ساعت زمان برای دوشش باقی خواهد ماند. به بیان دیگر برای هر وعده دوشش، 7 ساعت زمان خواهیم داشت.

تشخیص میزان گاو قابل دوشش در هر ساعت:

تعداد گاو دوشا / هر شیفت کاری = تعداد گاو قابل دوشیدن در ساعت

برای مثال در گله 1000 راس گاو دوشا:

1000 راس گاو / 7 ساعت در هر شیفت = 143 راس گاو در ساعت
 

تشخیص تعداد واحد دوشنده مورد نیاز ( در سیستم پارالل و هرینگ بون)

تعداد گاوی که در هر شیفت می توان دوشید / 4 ( ظرفیت هر واحد دوشنده در ساعت) = تعداد واحد دوشنده 

برای مثال در گله 1000 راس گاو دوشا در یک شیفت 7 ساعتی:

143 راس گاو در هر شیفت / 4 بار در ساعت = 36 واحد دوشنده یا دستگاه 18 واحدی دوبلظرفیت سالن انتظاری


به عنوان یک نکته بسیار مهم در تاسیس سالن شیردوشی، به خاطر داشته باشید که ماهیت سالن انتظاری به گونه است که معمولا از  بعد از ساخت قابل تغییر نیست و به ندرت می توان ابعاد آن را گسترش داد.

بنابراین توصیه می شود که ظرفیت سالن انتظاری را 125% بزرگترین بهاربند خود در نظر بگیرید و برای هر راس گاو هلشتاین حدود 2 متر مربع فضا منظور کنید.

714
0
 
8