favorite_border
مورد علاقه ها 0

آیا وضعیت شیردوشی شما استاندارد است؟

  • شرایط می بایست به گونه ای باشد که گاوها بتوانند با حداقل سر و صدا و ازدحام به سالن شیردوشی وارد و از آن خارج شوند.  • راهروها را به گونه ای طراحی کنید که گاوها بدون لغزيدن و سر خوردن، عبور و مرور کنند. از طراحی راهروهايي با زاويه  تند (90 تا 180 درجه) و باريك خودداری کنید. کف راهروها را بامت لاستیکی بپوشانید تا در صورت عجله، گاوها زمین نخورند و آسیب نبینند.  • مسیرها را به گونه ای جانمایی کنید که هنگام  تردد، گاوها مجبور به دور زدن نباشند و یا با یکدیگر تداخل نکنند.


  • خرچنگي شيردوش به محض پايان دوشش می بایست ( بعد از قطع خلا ) از پستان جدا شود. گاوها معمولا در مدت زمان 6 دقيقه شير خود را رها مي سازند و دوشش بیش از حد گاو منجر به آسیب دایمی به سیستم پستانی دام می شود.   • شیردوشی عملیاتی بسیار خسته کننده و بالا بردن رفاه پرسنل شیردوشی بسیار مهم است. براي جلوگيري از ريختن ادرار و مدفوع گاوِ در حال دوشش بر روی پرسنل داخل چاله شيردوشي و به منظور جلوگیری از آلوده شدن محيط، صفحات فلزي در پشت کپل دام و بر روی فرم شیردوشی نصب کنید.  • لبه ها و گوشه هاي سالن انتظاری، راهروها و مسیر رسیدن به سالن شيردوشي، بايد داراي انحناي مناسب باشند تا دام در هنگام حركت و ازدحام زخمي نشود و آسيب نبيند.   • سطح دروني ديوارها بايد مقاوم به انواع مواد ضدعفوني كننده باشد، به آساني تميز و ضدعفوني شود؛ لكه گير، متخلخل و ناصاف نباشد و كاملاً صيقلي باشند.


  • برای بررسی دقیق پستان و بالا بردن کیفیت دوشش، سالن بايد از نور كافي برخوردار باشد.  • جهت رفاه حال کارگران شیردوشی و گاوهای در حال دوشش، هواي سالن شيردوشي بر حسب شرايط محيطي بايد با تجهيزات لازم شامل تهويه و وسايل گرمايش و سرمايش كنترل شود و در ناحيه حرارتي و رطوبتي آسايش دام قرار داشته باشد. 


259
0
 
5
دیدگاه ها