مورد علاقه ها 0

ورود گاو به سالن شیردوشی

شرایط دوشش در همه دام های شیری یکسان است. با این حال با توجه به جثه بزرگ گاو و صنعتی بودن این حرفه در ایران (در مقایسه با سایر دام ها)، این نوشتار برای گاوداری های شیری مناسب تر می باشد.

گاوها در زمان شیردوشی، در سالن انتظار جمع آوری می شوند و سپس به تدریج وارد سالن شیردوشی می شوند.

هر چند در سال های اخیر موضوع تامین هوای مورد نیاز گاوها در سالن انتظار و پیش از دوشش تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است، با این حال اهمیت آرامش گاو در سالن انتظار شیردوشی و پیش از ورود به سالن شیردوشی به قدری مهم است که سال های زیادی فضا برای تحقیق و بهبود شرایط وجود دارد.

همانطور که می دانید گاوها بر اساس رتبه اجتماعی خود در گله وارد سالن شیردوشی می شوند. شرایطی که گاهی با جنگ و درگیری بین آنها همراه است. استرس پیش از شروع شیردوشی به معنی کمتر خارج شدن شیر از پستان ها و ضرر مالی است. بنابراین در حد ممکن می بایست برای رفع عوامل بروز درگیری کوشید و آن ها را شناسایی کرد.

ما معمولا در طراحی سازه های دامداری از الگوهای انسانی بهره می گیریم. یکی از این الگو ها، موضوع درب ورودی سالن ها است. در شرایطی که حتی برای انسان ها نیز (در زمان تجمع) انتظار حفظ آرامش وجود ندارد، نمی توان توقع داشت گاوهایی که توسط کارگران، انواع صداها و دام های دیگر تحریک شده اند و می بایست هر چه سریعتر دوشیده شوند به صف بایستند و به آرامی و به ترتیب وارد سالن شیردوشی شوند.

لطفا تصاویر زیر را ببینید:تصاویر بالا به خوبی نمایانگر برخورد طولانی مدت بدن دام و به احتمال زیاد آسیب و زخمی شدن شکم در زمان ورود گاوها به سالن شیردوشی است. به احتمال زیاد دامدار و کارگران سال هاست متوجه این موضوع شده اند، ولی برای رفع آن و ایجاد آسایش در دام ها اقدامی نکرده اند.

در این نوشتار پیشنهاد می شود راهروها و ورودی ها به گونه ای طراحی و ساماندهی شوند که دام ها با استرس کمتری وارد چال شیردوشی شوند.

برای مثال همانند تصویر زیر، اگر به جای ایجاد گوشه، سه لوله از دیوار ورودی به لوله های اطراف سالن انتظار جوش داده می شد، گاوهای ضعیف و دارای رتبه اجتماعی پایین تر، در گوشه انتهایی سالن انتظار شیردوشی گیر نمی افتادند و به احتمال زیاد از کارگر گاو زن نیز برای ورود به سالن شیردوشی کتک! نمی خوردند. از طرف دیگر ایجاد حالت قیف مانند، خود به خود باعث جریان سریع تر و بهتر دام ها به داخل سالن شیردوشی، افزایش سرعت دوشش و کاهش زمان ایستادن گاوها می شد و بدن گاو در تماس با لبه های تیز سیمانی قرار نمی گرفت.این عارضه را احتمالا در راهروهای خروجی نیز می توان مشاهده نمود. لطفا توجه داشته باشید که سالن شیردوش پول سازترین قسمت دامداری شماست و می بایست علاوه بر بررسی کیفیت دستگاه و دوشش گاوها، به صورت مداوم نسبت به تصحیح سازه ها نیز اقدام نمایید.

850
0
 
2
لینک کوتاه:
دیدگاه ها